• Područna jedinica Podgorica

  za opštine Podgorica, Kolašin i Danilovgrad

  Bulevar Ivana Crnojevića br.64 Telefon: +382 20 403 812    e-mail

 • Područna jedinica Nikšić

  za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik

  Ulica Alekse Backovića br.115 Telefon: +382 40 242 453 Telefon/Fax +382 40 242845:   e-mail

 • Područna jedinica Bar

  za opštine Bar i Ulcinj

  Bulevar Revolucije bb Telefon/Fax: +382 30 315 124     e-mail

 • Područna jedinica Berane

  za opštine Berane, Rožaje, Plav i Andrijevica

  Ulica 29. novembra br.1 Telefon/Fax: +382 51 233 341     e-mail

 • Područna jedinica Bijelo Polje

  za opštine Bijelo Polje i Mojkovac

  Trg Golootočkih žrtava bb Telefon/Fax: +382 50 432 829 Telefon:+382 50 432 834 Telefon:+382 50 432 831    e-mail

 • Područna jedinica Cetinje

  Bajova br.2 Telefon/Fax: +382 41 231 584    e-mail

 • Područna jedinica Herceg Novi

  Partizanski put br.1 Telefon/Fax: +382 31 322 982 Telefon: +382 31 323 744    e-mail

 • Područna jedinica Kotor

  za opštine Kotor, Tivat i Budva

  Grude bb Telefon: +382 32 322 936 Telefon/Fax: +382 322 935     e-mail

 • Područna jedinica Pljevlja

  za opštine Pljevlja i Žabljak

  Narodne revolucije bb Telefon/Fax: +382 52 321 486  e-mail