Dušan Perović

diplomirani ekonomista, Direktor Fonda PIO

PDF - verzija

kabinet@fondpio.me

+ 382 (0)20 - 403-888

+ 382 (0)20 - 664-383

fax:+ 382 (0)20 - 664-383

Profil

Dušan Perović rođen u Podgorici. Oženjen, otac troje đece.

Angažovanje

Pored redovnih obaveza, vodio je međunarodne pregovore u vezi javnog duga i pregovore u vezi zaduživanja Crne Gore. Vlada Crne Gore imenovala ga je za ovlašćenog predstavnika Komiteta za sukcesiju, za raspodjelu Finansijske aktive i pasive. Od njegovog imenovanja do danas, Crna Gora je svojim aktivnim učešćem u rješavanju navedenih pitanja pozitivno riješila najveći broj potraživanja, u korist Crne Gore. Na ovoj odgovornoj i veoma važnoj funkciji nalazi se i sada.

Pored niza radnih obaveza, obavljao je i poslove uvođenja DIS-a u Crnu Goru, te je imenovan za jednog od ključnih nosilaca posla, u ulozi nacionalnog službenika za ovjeravanje (NAO).

Tokom koordiniranja poslovima nacionalnog službenika za ovjeravanje, izvršio je organizaciju cjelokupne radne i kadrovske infrastrukture, uz pomoć međunarodnih eksperata. Takođe, aktivno je učestvovao u pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom, obavljajući poslove pomoćnika ministra finansija.

Jezik

  • Jezik
  • Ruski
  • Engleski
  • Govor
  • vrlodobar
  • dobar
  • Pisanje
  • dobar
  • dobar

Radno iskustvo

Službi društvenog knjigovodstva u Crnoj Gori

Kontrolor preventivne kontrole SDK-a,finansijski inspektor

1979 - 1992

Pripravnički staž odradio je u Službi društvenog knjigovodstva u Crnoj Gori, filijala Titograd, a nakon obavljenog pripravničkog staža radio je na poslovima kontrolora preventivne kontrole SDK-a, filijala Podgorica.Nakon sticanja potrebnih znanja iz oblasti računovodstva i finansija i položenog inspektorskog ispita, radio je na poslovima i radnim zadacima finansijskog inspektora u Službi društvenog knjigovodstva Crne Gore.

Uprava za zajedničke poslove državnih organa

Pomoćnik direktora Sektora za računovodstvo i finanije

1992 - 2001

.....Ministarstvo finansija

Pomoćnik ministra finansija za Trezor

2001 - 2010

Obavljao najsloženije poslove iz oblasti javnih finansija. Jedan je od osnivača trezorskog poslovanja u Crnoj Gori, koji je kao sistem uspješno postavljen i koji kvalitetno funkcioniše, uz primjenu svih međunarodnih standarda. Rezultati svih navedenih aktivnosti prepoznati su i od strane Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koji su dali svoje pozitivne ocjene za rad Trezora.

Fonda rada

Direktor

februar 2010 - decembar 2010

Uspostavio je organizaciju ove institucije, te aktivno učestvovao u donošenju odgovarajućih zakonskih i podzakonskuh akata kojima je regulisan rad ovog Fonda.

Fond PIO Crne Gore

Direktor

decembar 2010

Na mjesto direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore izabran je 13.12.2010. godine, gdje se i sada nalazi.

Obrazovanje

Ekonomski fakultet, Podgorica

Dilomirani ekonomista — 1979

Dušan Perović — kabinet@fondpio.me

+ 382 (0)20 - 403-888

+ 382 (0)20 - 664-383

fax:+ 382 (0)20 - 664-383